Dostępne kursy

Kurs pt. "Rolnictwo ekologiczne - szansa dla rolników i konsumentów województwa warmińsko-mazurskiego"  adresowany jest do doradców rolniczych, rolników, uczniów i studentów kierunków rolniczych oraz osób, które chciałaby zapoznać się z głównymi zasadami systemu rolnictwa ekologicznego. Treści zawarte w kursie dotyczą produkcji roślinnej oraz zwierzęcej.

Gospodarstwa edukacyjne od kilku lat stanowią bardzo dobry przykład innowacyjnej przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. Głównym celem tworzenia zagród edukacyjnych jest upowszechnianie wiedzy na temat wsi, jej walorów kulturowych, historycznych i przyrodniczych.