Dostępne kursy

Kurs pt. "Rolnictwo ekologiczne - szansa dla rolników i konsumentów województwa warmińsko-mazurskiego"  adresowany jest do doradców rolniczych, rolników, uczniów i studentów kierunków rolniczych oraz osób, które chciałaby zapoznać się z głównymi zasadami systemu rolnictwa ekologicznego. Treści zawarte w kursie dotyczą produkcji roślinnej oraz zwierzęcej.