Dostępne kursy

Konkurs skierowany jest do rolników, właścicieli zagród edukacyjnych, członków kół gospodyń wiejskich mieszkających w obszarach wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora. Konkurs skierowany jest wyłącznie dla osób pełnoletnich.

Konkurs polega na samodzielnym rozwiązaniu testu ,,Konkursu wiedzy o zwyczajach i tradycjach bożonarodzeniowych”. Test jednokrotnego wyboru składa się z 20 pytań konkursowych. Za każdą prawidłową odpowiedź przyznawany będzie 1 punkt, za brak odpowiedzi lub  nieprawidłową odpowiedź 0 punktów. 


Gospodarstwa edukacyjne od kilku lat stanowią bardzo dobry przykład innowacyjnej przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. Głównym celem tworzenia zagród edukacyjnych jest upowszechnianie wiedzy na temat wsi, jej walorów kulturowych, historycznych i przyrodniczych.