Dostępne kursy

Celem szkolenia jest: upowszechnianie praktycznej wiedzy i umiejętności w ramach aktualnych trendów w produkcji pszczelarskiej, w szczególności zwalczania pasożyta Varroa destructor.

Warroza pszczół miodnych jest zaraźliwą, pasożytniczą chorobą czerwiu pszczelego zasklepionego - stadiów rozwojowych pszczół i dorosłych osobników: robotnic, trutni i matek.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy rolników, w szczególności utrzymujących zwierzęta gospodarskie, mieszkańców obszarów wiejskich, uczniów szkół rolniczych, przedstawicieli instytucji rolniczych.